W sezonie 2017 po pięciu latach powrót na podium o IMP – zawodnik naszego klubu Paweł Trześniewski zajął III miejsce. Pozostali nasi zawodnicy zajmowali następujące miejsca: Sebastian Borszcz XII, Kacper Kłosok XV. Debiutujący w tych zawodach Dawid Piestrzyński zajął XVII (licencję zdobył w Rybniku 29 lipca).

Nasi zawodnicy powrócili również na podium PPPK zdobywając III miejsce w składzie Paweł Trześniewski, Sebastian Borszcz i Kacper Kłosok. W Zawodach DMP zajęli V miejsce.

Kategorie: Sukcesy