W sezonie 2016 w zawodach o IMP Paweł Trześniewski zajął VII miejsce, Sebastian Borszcz XI a Kacper Kłosok XVIII. W PPPK nasi zawodnicy zajęli VI miejsce a w DMP V miejsce.

W dniu 27.08.2016 zorganizowaliśmy Międzynarodowy Turniej z Okazji 15-lecia działalności MKMŻ „RYBKI” Rybnik.

Kategorie: Sukcesy