Poniżej przedstawiony jest plan treningów oraz zawodów w miesiącu maju.

02.05.2018 – godzina 16.00

04.05.2018 – godzina 16.00

05.05.2018 – II Runda IMP Bydgoszcz

06.05.2018 – II Runda PPPK Bydgoszcz

09.05.2018 – godzina 16.00

11.05.2018 – godzina 16.00

16.05.2018 – godzina 16.00

18.05.2018 – godzina 16.00

21.05.2018 – godzina 16.00

23.05.2018 – godzina 16.00

26.05.2018 – III Runda IMP Wawrów

27.05.2018 – III Runda PPPK Wawrów

30.05.2018 – godzina 16.00

Uwaga:
O ewentualnych zmianach w harmonogramie treningów zawodnicy będą informowani na bieżąco oddzielnymi komunikatami lub telefonicznie przez trenera Antoniego Skupnia.