Radosław Kalyciok – Prezes

Sebastian Piecowski – Viceprezes

Dariusz Przeliorz – Skarbnik

Grzegorz Wieczorek – Sekretarz