Radosław Kalyciok – Prezes

Paweł Gaszka – Vce Prezes

Dariusz Przeliorz – Skarbnik

Kamil Zasada – Sekretarz

Ferdynand Ludwiczak – Członek Zarządu