Radosław Kalyciok – Prezes

Sebastian Piecowski – Viceprezes

Dariusz Przeliorz – Skarbnik

Kamil Zasada – Członek zarządu