PLAN TRENINGÓW W MIESIĄCU KWIETNIU:

02. 04. 2019 – Trening na torze
04. 04. 2019 – Trening na torze
05. 04. 2019 – Trening na torze – grupa początkujących
09. 04. 2019 – Trening na torze
11. 04. 2019 – Trening na torze
12. 04. 2019 – Trening na torze – grupa początkujących
15. 04. 2019 – Trening na torze
16. 04. 2019 – Trening na torze
17. 04. 2019 – Trening na torze – grupa początkujących
23. 04. 2019 – Trening na torze
25. 04. 2019 – Trening na torze
30. 04. 2019 – Trening na torze

GODZINA TRENIGU : 16.30

Uwaga!
O ewentualnych zmianach w harmonogramie treningów zawodnicy będą informowani na bieżąco oddzielnymi komunikatami lub telefonicznie przez trenera Antoniego Skupnia.